چگونه کار می کند؟

یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید

برای ثبت نام از فرم زیر استفاده کنید و ایمیل خود را برای تایید اعتبار خود چک کنید. پس از ورود می توانید پیشرفت و پاداش های خود را مشاهده کنید.

لینک های خود را ارسال کنید

ما بنرها و لینک هایی از قبل طراحی کرده ایم که می توانید آنها را در رسانه های اجتماعی یا وب سایت خود ارسال کنید، هر کاربری که روی آن لینک ها کلیک کند به یک ارجاع تبدیل می شود، اگر در آزمون شرکت کند و نتایج حرفه ای خود را خریداری کند، کمیسیون دریافت خواهید کرد.

پولت را بگیر!

Paypal.com یا Stripe.com ندارید ، لطفاً یک حساب ایجاد کنید، این تنها راهی است که می‌توانیم پرداخت شما را ارسال کنیم. ما 30 روز پس از خرید اصلی منتظر می‌مانیم تا تأیید کنیم مشکلی وجود ندارد و هر بار که به 20 دلار در کمیسیون رسیدید، پرداخت‌های شما را ارسال می‌کنیم.